Contact    Inloggen    

 

Christelijke basisschool

De Kleine Wereld

 

S.S. Rosensteinlaan 21                 

9713 AT  Groningen                     

tel: (050) 318 17 10 

                     


Celebesstraat 35

9715 JB Groningen

tel: (050) 577 04 09

 

E-mail: info@kleinewereld.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van 'De Kleine Wereld'.

 

We zijn weer begonnen!

 

 


 

Succes for All in groep 3!

 

Het  komende schooljaar doet onze school in groep 3 mee aan Success for All

Tijdens de Success for All-lessen is er extra aandacht voor taal/lezen en samenwerkend leren.

Onze school is een van de zes scholen uit de stad Groningen die met dit programma gaat werken.

Success for All is ontwikkeld in Amerika en is daar zeer succesvol gebleken.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft daarom Success for All vertaald naar

de Nederlandse onderwijspraktijk en zal ons ondersteunen bij het werken met dit programma.

 

Via onderstaande link komt u terecht bij de website van Succes for All:

http://successforall-nederland.nl

 


 

Twitter

 

  Ziekmelding

Een lange reis

van acht jaar

leren en lezen.

Wij zijn de reizigers.

 

Je begint bij klein

en eindigt bij groot.

Een lange, lange reis.

 

Door een school

die een leven

beschrijft met een

begin en een einde.

Copyright 2010 BrinSite