Contact    Inloggen    

 

Christelijke basisschool

De Kleine Wereld

 

S.S. Rosensteinlaan 21                 

9713 AT  Groningen                     

tel: (050) 318 17 10 

                     


Celebesstraat 35

9715 JB Groningen

tel: (050) 577 04 09

 

E-mail: info@kleinewereld.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van 'De Kleine Wereld'.

 

Succes for All in groep 3!

Het  komende schooljaar doet onze school in groep 3 mee aan Success for All

Tijdens de Success for All-lessen is er extra aandacht voor taal/lezen en samenwerkend leren.

Onze school is een van de zes scholen uit de stad Groningen die met dit programma gaat werken.

Success for All is ontwikkeld in Amerika en is daar zeer succesvol gebleken.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft daarom Success for All vertaald naar

de Nederlandse onderwijspraktijk en zal ons ondersteunen bij het werken met dit programma.

 

Via onderstaande link komt u terecht bij de website van Succes for All:

http://successforall-nederland.nl

 


Graffitimuur

 

Studenten van de Hanzehogeschool zijn de afgelopen maanden samen met leerlingen van cbs De Kleine Wereld aan de slag gegaan om de Indische Buurt op te knappen.

Uiteindelijk is het een graffiti-kunstwerk geworden, dat de leerlingen ontworpen hebben en door een professionele kunstenaar is aangebracht op een muur.

Het kunstwerk werd vrijdagochtend onthuld. Bij de onthulling waren leerlingen van de school aanwezig, maar ook buurtbewoners uit de wijk.

Via onderstaande link is het filmpje van oog tv te zien:

https://www.oogtv.nl/2016/06/studenten-en-scholieren-knappen-wijk-op-ik-vind-het-heel-mooi/

https://youtu.be/iKLOc33Xgt8

 

Oproep!!!

Om de Koningsspelen mogelijk te kunnen maken, heb ik hulp van ouders nodig! Voor donderdag 21 april zoek ik van 10.45-12.45 hulp van ouders. Lijkt het u leuk om te begeleiden bij een spel en de kinderen aan te moedigen? Dan mag u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of rechtstreeks bij mij. U zou mij en de kinderen daar erg mee helpen!

Groetjes,

Sanne, vakleerkracht bewegingsonderwijs De Kleine Wereld

 

 

 

Suriname

 

Meester Rudie, juf Bianca, juf Joukje en juf Paulien zijn vrijdag avond vanuit Nederland vertrokken naar Suriname. Deze week hebben ze een druk programma voor de boeg waarbij ze op bezoek gaan bij de basisscholen.

We krijgen allemaal de groetjes uit Suriname.

 

                                    

 

 

Ouderavond dinsdag 12 januari:

'Omgaan met 'Sociale Media'

 


 

De film die getoond is tijdens het 'Lets gro' festival!

 

 

 

 

 

 
 

We nodigen jullie van harte uit voor onze “let’s gro activiteit”: 

 Cbs De Kleine Wereld verbindend in de wijk

Voor Cbs De Kleine Wereld, midden in één van de aandachtswijken van Groningen, is onderwijs veel meer dan lesgeven alleen. Met ons brede aanbod willen wij kinderen alle kansen geven die ze verdienen. Onze school heeft inpandig een logopedistenpraktijk en een bibliotheek gerund door ouders. Wekelijkse voorleesontbijten, schoolfruit en gezonde lunches. Een vrijwilligerspool die de taalontwikkeling van kinderen helpt vergroten. Een tekenjuf die middels speltherapie extra aandacht aan kinderen kan geven. Dit alles en meer laten we graag zien aan de hand van een film. Wij willen deze aanpak graag versterken samen met individuen en andere organisaties in de wijk. Uiteraard mag iedereen plannen en ideeën opperen voor nog meer activiteiten.


Nieuwsgierig naar De Kleine Wereld werkwijze? Meedenken of -doen? Kom vrijdag 20 november van 12.30 tot 14.00 uur naar cbs De Kleine Wereld aan de Celebesstraat 35.

 

Een uniek inspiratiefestival over de toekomst van Groningen: http://letsgro.nl/
http://www.kleinewereld.nl/

 


 

9 juni 2015 Bezoek Teddybearhospital:

 

 


 

Hallo allemaal,

 

Vandaag tijdens het Gronings onderwijssymposium Talentvol opgroeien op een Vensterschool, Brede school of IKC in de Euroborg was onze school goed vertegenwoordigd. Groep 5 Cel gaf een gitaar optreden in de zaal en Diaco uit groep 4 Ros stond in de entree viool te spelen. Het symposium werd afgesloten met schieten op een keeper van FC Groningen als aftrap van Succes for all en daar deden twee kinderen van groep 3 Ros aan mee.

 

 

Meer foto's te zien op de site van groep 5/7 Celebesstraat.

 

 

De bieb op de Kleine Wereld is een groot succes!

 

De bibliotheek op school is een groot succes op verschillende vlakken. De kinderen lezen meer dan ooit en genieten volop van al het aanbod. De bibliotheek wordt volledig gerund door moeders van de school. Moeders die om verschillende redenen vaak jaren niet hebben gewerkt en nu nieuwe kwaliteiten in zichzelf en elkaar ontdekken. Ze zijn en voelen zich verantwoordelijk voor de bibliotheek en hebben veel plezier in hun werkzaamheden.

Op dit moment is de bibliotheek geopend van half negen tot kwart over negen, maar de moeders zijn vaak de hele dag aanwezig op school. Naast het innemen en uitlenen, hebben ze tal van andere werkzaamheden. Zo moeten alle nieuwe boeken worden geregistreerd ,geplastificeerd en worden ze op de juiste plaats gezet. Ook zorgen ze ervoor dat de bibliotheek een gezellige ruimte is, aangepast aan een thema. Doordat de moeders ook betrokken zijn bij de aanschaf van nieuwe boeken zijn zij goed op de hoogte van de collectie. Als ware boekpromotors zorgen ze ervoor dat elke kind met het juiste boek en een lach op het gezicht de bibliotheek uitstapt! Op dit moment worden de boeken alleen nog uitgeleend om op school te lezen, zeer binnenkort mogen de boeken ook mee naar huis!

 


Locatie Celebesstraat

 

Uitnodiging

“Thema Grootmoeders tijd”

 

Op woensdag 1 april willen we u graag uitnodigen voor een tentoonstelling!

Kinderen mogen meedoen met een speurtocht door de school.

Vanaf 17.00u tot 18.30u zijn jullie van harte welkom!

 

 


 

De Week van de Lentekriebels is een stimuleringsproject om relationele en seksuele vorming op basisscholen onder de aandacht te brengen.

Scholen die meedoen, gaan in de Week van 16 t/m 20 maart 2015 met het thema aan de slag. Deelname aan de Week van de Lentekriebels betekent:

- de hele week wordt er aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming in de groepen 1 t/m 8;

- de school doet mee met de opening op maandag (een ballonnenactie);

- iedere groep krijgt minimaal drie lessen uit de lesmap Relaties & Seksualiteit;

- de school betrekt ouders bij de Week d.m.v. een nieuwsbrief en een bijeenkomst.

Op maandag 23 maart bent u van harte welkom om de bijeenkomst 'Veilig Online' bij te wonen.
Rosensteinlaan van 9.00 tot 10.00
Celebesstraat van 10.15 tot 11.15
Komt allen!

 

Projectweken Groningen vroeger en nu

In de komende weken staat school in het teken van Groningen, vroeger en nu. In de breedste zin van het woord wordt er aandacht besteed aan hoe het leven er vroeger uitzag, aan cultureel erfgoed hier in de stad, aan traditionele recepten, etc. We sluiten het project op de Rosensteinlaan af op 8 april, hiervoor ontvangt u t.z.t nog een uitnodiging.


Ouderbetrokkenheidsproject Suriname

We zijn weer terug uit Suriname. Wat een geweldige ervaring. We hebben in de klassen gekeken en  met de leerkrachten schoolleiding en met ouders gesproken. We hebben onze workshops gegeven aan leerkrachten en ouders samen en zijn aan het eind van de week tot mooie concrete resultaten gekomen. Tot stappen die de scholen de komende periode gaan zetten en waarover we ook contact gaan houden. Een goede basis voor de scholen daar voor het schrijven van een ouderplan.

We hadden verwacht dat we veel verschillen zouden zien. Dat is ook zo, maar we hebben ook heel veel dingen gezien waar wij ook mee bezig zijn of willen gaan. Er zijn dus ook genoeg overeenkomsten. Dat is mooi om zo samen op te gaan trekken bij het maken van een ouderplan. Want dat is wat we vanaf nu willen gaan doen. Hiervoor hebben we de Wegwijzer en de Celebesstraat en de Rosensteinlaan elk aan een school in Suriname gekoppeld.

De stappen die we daar hebben gezet met de scholen gaan we dit jaar ook op onze eigen scholen zetten. Dus ook samen als leerkrachten en ouders werken aan het tot stand komen en uitvoeren van een ouderplan.


Logopedie op de CBS “De Kleine Wereld”

Vanaf 5 maart is logopediste, Baukje Bosma van Logopediepraktijk Wicherlink, elke donderdag(ochtend)

aanwezig op “De Kleine Wereld" Celebesstraat.

Zij behandelt o.a. kinderen met spraak- en taalproblemen en afwijkende mondgewoonten.

De screening van de kinderen blijft de GGD doen.

De praktijk is ook toegankelijk  voor volwassenen en kinderen buiten de school, die logopedie nodig hebben.

Meer informatie is te vinden op de website www.logopedie-hunzevanstarkenborgh.nl

U kunt ook bellen naar  nr. 050-8517516 of mailen naar miewic@home.nl


Ouderbetrokkenheidsproject Suriname

Komende vrijdag is het al zover. Dan vertrekt meester Rudie richting Suriname. Enkele ouders vroegen of er ook een reisblog of zoiets ging komen. Dan konden ze de ervaringen en de activiteiten in Suriname volgen. Degene die het leuk vindt om het verloop het project te volgen kan terecht op:

meesterrudie.reislogger.nl


Inspectiebezoek

Elke 4 jaar komt de inspectie van onderwijs op school voor een onderzoek. Maandag 2 februari was dat weer het geval. Twee inspecteurs hebben de hele dag door lessen bezocht en gesprekken gevoerd met leerkrachten, ouders,kinderen en directie. Donderdag 5 februari kregen we de uitslag in een gesprek.

We zijn als school weer voldoende beoordeeld en daar zijn we blij mee. De belangrijke onderdelen eindresultaten, aanbod, didaktisch handelen, veiligheid, schoolklimaat, ondersteuning en kwalitiet waren in orde!!! 

Kernconclusie: een goed samenwerkend team dat goed lesgeeft en een school die aan de juiste onderwijskundige zaken werkt, goed afgestemd op de kinderen en ouders. 

Op het gebied van scherpere doelen stellen en analyse en dialoog kregen we nog wat verbeterpunten mee. Daar waren we zelf ook al mee gestart en daarvan kregen we te horen op de goede weg te zijn.

Over een aantal weken komt het rapport op de website van de inspectie en zullen we u een link hiervan geven. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De filmopnames voor het lespakket van de Groninger Kredietbank zijn in volle gang.

 


Aan de Rosensteinlaan helpen de

Witte Pieten mee om pepernoten te bakken voor Sinterklaas

(met dank aan de ouderraad!) 


Sint Maarten op de Celebesstraat.

 

Radio opname:

    /Portals/0/NPORadio5Plein5-sint%20maarten.mp3

 

Oog tv:

http://youtu.be/ax_NrfCAqFQ

 


Donderdag 6 november deden we mee aan het Nationaal Schoolontbijt.


Dinsdag 21 oktober was er een ouderavond over mediawijsheid. Wat doet uw kind op het internet? Aan welke gevaren stelt uw kind zich bloot? Hoe kan een ouder samen met het kind de digitale wereld verkennen?

Allemaal vragen waarop Rein de Vries een helder antwoord gaf. Het was een zinvolle avond.

 


Maandag 20 oktober margedag

De kinderen zijn deze dag vrij.

Het team heeft een studiedag over woordenschatonderwijs


Bezoek Harm de Jonge,

schrijver van het kinderboekenweekgeschenk

Het bezoek van Harm de Jonge op school was een groot succes. De kinderen waren onder de indruk. Harm de Jonge vond de spontane reacties en de interactie erg leuk en voor verschillende collega's was het bijzonder om hun oude PABO-docent weer te ontmoeten.

De reportage zoals die op OOG TV is uitgezonden is terug te bekijken via de volgende links:
- Website:
http://www.oogtv.nl/2014/10/ik-ben-ontzettend-blij-dat-ik-zijn-handtekening-heb/
- YouTube: http://youtu.be/oP7R-N_UBCE


 

Voor een radioverslag van de opening van de bibliotheek en het kooklokaal op de Celebesstraat kunt u op onderstaande link klikken

http://www.oogtv.nl/2014/10/het-is-jammer-dat-ik-snelle-jelle-niet-zie-staan/

  

    

 


 

De opbrengst van de FANCY FAIR aan de Rosensteinlaan is

 

1000 euro!

Alle bezoekers en vrijwilligers heel erg bedankt voor het behaalde resultaat!

http://www.gezinsbode.nl/feestje-de-kleine-wereld-stadsfoto-252/


 

Woensdag 8 oktober MARGEDAG

alle groepen zijn vrij!

 


Op woensdag 1 oktober is er een informatieochtend van Stichting Leergeld op de locatie Rosensteinlaan. U heeft de brief hierover al meegekregen. 8.30 tot 10.00 uur


Gezonde school

Op de informatie avond heeft u gehoord dat onze school een gezonde school wordt en dat we het keurmerk hiervoor gaan aanvragen. Dit hebben we met het team en de MR besproken. Een onderdeel hiervan is het eten op school tijdens de pauze en de lunch. Dit hoort bij het onderdeel gezonde voeding. Dit betekent dat de kinderen alleen fruit, groente en boterhammen mee naar school mogen nemen.

Verder besteden we aandacht aan voeding en verborgen suikers in de kook en smaaklessen. Tijdens verjaardagen en feesten kunnen we hier wel van afwijken. Andere onderdelen waar we bij de gezonde school aandacht aan besteden zijn:

 • Schoolgruiten. Elke week 2 a 3 stuks fruit voor de kinderen vanuit school
 • Extra bewegen. Een extra gymleraar op school en extra bewegen
 • Gezond scoren met FC Groningen. Project van een aantal weken over gezonde leefstijl
 • KIVa. Ons antipestprogramma. Wij zijn een KIVa school
 • Zwerfafval / duurzaam. Aandacht voor het milieu om ons heen
 • Binnenmilieu. Aanpassingen in de lokalen zodat er genoeg frisse lucht is in het lokaal.

 

Omgekeerde 10 minutengesprekken

 

We gaan vanaf dit schooljaar op De Kleine Wereld een extra ronde 10 minutengesprekken invoeren.

We vinden het belangrijk om goed contact met jullie als ouders te hebben. Een goede relatie tussen leerkracht, kind en ouders zorgt ervoor dat uw kind beter gaat leren en met meer plezier naar school gaat.

Daarom houden we vanaf de week van 15 september omgekeerde 10 minutengesprekken. Het doel van het omgekeerde 10 minutengesprek is dat u vertelt over uw kind en daarover met de leerkracht in gesprek raakt. U kunt dus informatie geven waarvan u het belangrijk vindt dat de leerkracht dit weet. U kunt zelf bepalen of u hier gebruik van wilt maken. .


 

26 september

 

 

FANCY FAIR

 

Locatie Rosensteinlaan


Informatieavond

 

Dinsdag 9 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. In alle groepen zullen de kinderen aan hun ouders uitleggen wat ze dit jaar gaan leren.

U bent vanaf 17.15 van harte welkom!

 


 

KiVa-school!

Vanaf dit schooljaar zijn wij een KIVa school. KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij voorkomen en stoppen van pesten.

KiVa in het kort

KiVa is een programma om te werken aan een positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit tien lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten, en monitoring via vragenlijsten. Als ondanks dat pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het op te lossen. Op Nederlandse KiVa-scholen is het pesten sterk afgenomen.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek naar de effectiviteit van KiVa in Nederland gedaan De resultaten zijn zeer positief. In groep 5 t/m 8 gaan we met de materialen aan de slag. De lessen voor groep 1 t/m 4 zijn bijna klaar en dan starten we daar ook mee.

Unieke kenmerken van KiVa zijn:

 • wetenschappelijk onderzocht;
 • gebruiksvriendelijk materiaal voor leerlingen, leerkrachten en ouders;
 • periodieke metingen om pesten, groepsproblemen en sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen;
 • verhoogt welzijn, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen;
 • training en begeleiding voor leerkrachten;
 • continue doorontwikkeling door wetenschappers;
 • aanspreken van de groep: alle leerlingen leren om pesten en groepsproblemen op te lossen

 Verbouwing Celebesstraat

De verbouwing zit er bijna op. Bij de start van het nieuwe schooljaar is alles klaar. De lokalen zijn al ingericht. De keuken en bibliotheek kunnen we dan ook gereed voor gebruik gaan maken. de kasten zijn besteld, evenals de boeken. Er zijn ook enkele ouders al een tijdje bezig met het labelen en invoeren van de boeken. De potten en pannen kunnen na de vakantie ook worden ingekocht.

In oktober zal de officiële opening van de bibliotheek en keuken plaatsvinden.


 

Twitter

 

  Ziekmelding

Een lange reis

van acht jaar

leren en lezen.

Wij zijn de reizigers.

 

Je begint bij klein

en eindigt bij groot.

Een lange, lange reis.

 

Door een school

die een leven

beschrijft met een

begin en een einde.

Copyright 2010 BrinSite