Search

Leerwerkplaats                                                        

Iedere dag wordt er in alle groepen gewerkt in de leerwerkplaats. In de leerwerkplaats zijn materialen aanwezig waar alle kinderen zelfstandig aan kunnen werken. Deze opdrachten worden door de leerlingen zelf op het kiesbord geregistreerd. 

Omdat alle leerlingen tijdens deze periode zelfstandig werken, heeft de leerkracht de handen vrij om leerlingen te helpen die extra hulp nodig hebben. Ook heeft de leerkracht tijd om instructie te geven aan kinderen die meer aan kunnen en meer uitdagende stof aangeboden krijgen.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk tijd planmatig wordt ingezet om leerachterstanden weg te werken of om kinderen juist meer uitdaging te bieden. Voor de overige leerlingen wordt er uitbreiding van de aangeboden leerstof aangeboden, waardoor ook zij voldoende uitgedaagd worden en de leerstof goed inoefenen.