Search

Schooltijden

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag groep 1 t/m 8: 08.30 - 14.00 uur

De lessen beginnen ’s morgens om half negen.

Het is prettig als de ouders op deze tijden de groepslokalen en de gangen (hebben) verlaten.